Onorarii cabinet

balanta3

Onorariile cabinetului sunt de mai multe tipuri:

  1. Onorarii forfetare, constand intr-o suma globala platibila înainte de demararea activitatii ce face obiectul contractului de asistenta juridica. Cu titlu de exceptie, onorariile forfetare pot fi percepute in rate;
  2. Onorarii orare, in functie de timpul alocat fiecarei probleme în parte;
  3. Onorariu de succes.
  4. Onorariu provenit din cumularea celor din categoriile mai sus mentionate.
  5. Onorariu abonament pe luna care presupune prestarea unor servicii avocatiale solicitate de client in schimbul unui abonament lunar.

Onorariile vor fi percepute în functie de:

  • timpul si volumul de munca necesare pentru executarea obiectului contractului de asistenta juridica
  • natura si complexitatea cazului
  • valoarea litigiului